Τι σας προσφέρουμε

Share the Vision

Η Alpha Hospitality Consultants με τους στρατηγικούς συνεργάτες της, αναλαμβάνει να σας προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες με στόχο την μεγιστοποίηση της προσφερόμενης ποιότητας, την μεγιστοποίηση των κερδών σας και την μείωση του κόστους.

Παροχές από την Alpha Hospitality Consultants

Επίσκεψη στο ξενοδοχείο σας

Αναλαμβάνοντας μία νέα συνεργασία πραγματοποιείτε μια πρώτη επίσκεψη για να διαπιστώσουμε τις ανάγκες του ξενοδοχείου σας, καταγράφοντας τις ποιοτικές προδιαγραφές και διεργασίες λειτουργίας, τις διαδικασίες ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου, ξεκινώντας από την λειτουργία κάθε τμήματος και καταλήγοντας στο σύνολο της ξενοδοχειακής μονάδας.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Ενδο - επιχειρησιακή Εκπαίδευση για το προσωπικό όλων των βαθμίδων, καλύπτοντας ένα φάσμα θεματικών ενοτήτων που προσαρμόζεται ακριβώς στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Hospitality exists when you believe the other person is on your side

Παράδοση Manual Λειτουργίας για κάθε τμήμα του ξενοδοχείου σας

Σχεδιασμό λειτουργίας (operational procedures) και ποιοτικών προδιαγραφών (quality standards) των τμημάτων.Η καθαυτή ανάλυση προσαρμοσμένη στη κατηγορία του ξενοδοχείου σας θα συμβάλει στο να γνωρίζει το προσωπικό τα καθήκοντα του, στη καλύτερη διαχείριση των πελατών σας , με σκοπό την αποφυγή παραπόνων, την αύξηση του πελατολογίου, μείωση λειτουργικού κόστους, κτλ.

Αξιολόγηση Προσωπικού

Οι ξενοδοχειακές μονάδες παρέχουν το κυριότερο στοιχείο του πολύπλοκου τουριστικού πακέτου και η επιτυχία τους βρίσκεται κυρίως στην εξυπηρέτηση και την προσωπική επαφή των απασχολούμενων ανθρώπων σε αυτές, με τους πελάτες. Η αξιολόγηση του προσωπικού, σας βοηθάει ουσιαστικά για να πάρετε αποφάσεις σχετικά µε τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων µέσω ειδικών κινήτρων όπως είναι οι αµοιβές, οι προαγωγές, η τυχόν μεταθέσεις σε άλλα τμήματα, η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών κλπ.


We are fully integrated with your Business Needs

Παρακολούθηση της λειτουργίας του ξενοδοχείου σας

Έλεγχος της πορείας της επιχείρησης κατά την διάρκεια της λειτουργίας του ξενοδοχείου σας με τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις για την παρακολούθηση των λειτουργιών με μη-προγραμματισμένες επισκέψεις και έκτακτες (Μystery Guest) για την επιθεώρηση των ποιοτικών κριτηρίων που θα έχουν τεθεί.

Mελέτη προτάσεων βελτίωσης που ταιριάζουν στο δικό σας ξενοδοχείο

Η εταιρεία μας , η οποία απασχολεί συνεργάτες υψηλής επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης, με μεγάλη εμπειρία, τόσο στο χώρο της φιλοξενίας, όσο και στο χώρο των νέων τεχνολογιών είναι σε θέση να προτείνει, να βελτιώσει και να υποστηρίξει το όραμα και τη φιλοσοφία του ξενοδοχείου σας, τόσον όσον αφορά την τελική εμπειρία που θα προσφερθεί στον επισκέπτη, όσο και την υποστήριξη που απαιτείται για να οδηγηθεί η επιχείρηση στην κερδοφορία.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε ξενοδοχεία ανεξαρτήτου δυναμικότητας, κατηγορίας και προορισμού να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή τους, να αυξήσουν τα έσοδα των δωματίων και των επισιτιστικών τους τμημάτων και να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη.

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαλέπας 12 Μασταμπάς, Ηράκλειο Κρήτης 713 05, Ελλάδα